ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

До уваги членів наукового товариства вихованців Центру «Скіф»

11 грудня 2014 року о 15.00 в актовій залі відбудеться науково-практична         конференція слухачів НТВ Центру «Скіф».

На конференції вихованці повинні виступити з доповіддю про хід наукових досліджень, розкрити основні положення проведеної роботи, підтверджені прикладами та висновками та відповісти на питання учасників.

Вимоги до оформлення науково-пошукових робіт:

  • одностороннє оформлення на аркушах А-4, обсяг текстового матеріалу – 7-10 сторінок, шрифт Times New Roman -14 pt, інтервал 1,5;
  • на титульному листі вказується назва роботи, напрям краєзнавчого дослідження, дані про виконавця, керівника наукової роботи, посада;
  • робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків та рекомендацій, списку літератури та архівних джерел, додатків;
  • Ілюстративний матеріал (фотографії, карти, графіки, схеми, малюнки тощо) повинні бути пронумеровані і мати посилання у текстовій частині роботи.

Доповідачам надається до 7 хвилин для виступу. Під час захисту допускається використання наочності: фотографії, слайди, відеофільми, аудіо записи, карти, схеми інші матеріали.

Вимоги до оформлення роботи МАН

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.