ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

Методична допомога педагогам-організаторам

Динамічні зміни образу життя українського народу неоднозначно впливають на сімейні відносини, сприяють появі невдалих шлюбів, збільшення кількості розлучень.                Серед типових причин виникнення  цих явищ – низька культура почуттів, психолого-педагогічна неграмотність, зменшення віку вступу у шлюб, соціально-економічна незахищеність молодих сімей; зміна мотивації створення сім’ї, ранні статеві стосунки.

В цих умовах цілеспрямована підготовка до сімейного життя є нагальною потребою, яка займає важливе місце в системі виховання старшокласників, у формуванні в юнаків і дівчат потреби створювати сім’ї, готовності до вступу в шлюб, вмінню правильно будувати внутрішньо сімейні відносини і виховувати дітей.

Саме цій проблемі  7 жовтня 2015 року було присвячено засідання «круглого» столу педагогів – організаторів загальноосвітніх шкіл Дніпровського району.  Педагогічні колективи навчальних закладів спрямовують свої зусилля не лише на виховання громадянина-патріота, професіонала, але й майбутнього  сім’янина, тому для присутніх  було запропоновано інтерактивні заходи з цього питання.

Учасники «круглого столу» підтримали пропозицію найближчим часом провести розширене засідання клубів «Старшокласник» (керівник Заїка Л.М.), «Лідер» (керівник Адвокатова С.І.) із запрошенням цікавих людей, представників громадськості, сімей, які є взірцем для підростаючого покоління.

IMG_0227